Afhankelijk van de zorg die u afneemt bij Aalsterveld, gelden er verschillende vergoedingen en tarieven.

Vergoedingen voor verzekerde zorg

Volwassenen

Bij Aalsterveld hebben we oog voor uw financiële gemoedsrust. Uw basisverzekering biedt dekking voor psychologische hulp binnen de GGZ. Om deze vergoeding te kunnen benutten is een doorverwijzing van uw huisarts vereist. Onafhankelijk van de gekozen verzekeraar is het eigen risico van toepassing (standaard €385,00, of meer indien zelf gekozen).

Cover voor

Ons principe: Planning = Realisatie

Bij ons staat uw tijd centraal. De tijd gepland in onze agenda is volledig gewijd aan uw consult. Afwijkingen van meer dan 15 minuten worden door uw behandelaar aangepast, conform de wettelijke normen. Minder dan 15 minuten afwijking wordt niet aangepast en de geplande tijd wordt in rekening gebracht.

Het is belangrijk dat u zelf een geldige zorgverzekering afsluit en op de hoogte bent van uw polisvoorwaarden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden als behandelingen of onderzoeken niet vergoed worden door uw verzekering, bijvoorbeeld door een beperktere basisverzekering of eerder gebruikte psychologische zorg. Zonder verwijsbrief kunnen wij niet declareren bij de verzekeraar. Niet-vergoede kosten komen voor uw rekening. Mocht u niet via uw zorgverzekering willen gaan, geef dit dan vooraf aan ons door.

Contracten met Verzekeraars in 2024

In 2024 werken wij samen met alle zorgverzekeraars, uitgezonderd CZ, OHRA en Nationale Nederlanden. Bij een contract met uw verzekeraar declareren wij maandelijks direct bij hen. U betaalt dan alleen het wettelijk verplicht eigen risico, zonder aanvullende eigen bijdrage. Zonder contract hanteren wij de wettelijk vastgestelde maximumtarieven (zie www.nza.nl/regelgeving/tarieven). Dat betekent dat u bij CZ, OHRA en Nationale Nederlanden met een aanvullende eigen bijdrage rekening moet houden tot 85% van het NZA tarief.

Facturering via Infomedics

Voor CZ-verzekerden (inclusief Nationale Nederlanden en Ohra) verzorgt Infomedics sinds juli 2022 de facturering. U ontvangt de factuur van Infomedics, en kunt via www.infomedics.nl uw betalingen eenvoudig regelen. Voor vragen over betalingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900.

Bedenk dat ongeacht de gekozen verzekering, het eigen risico altijd van toepassing is.

Vergoedingen voor verzekerde zorg

Kind & Jeugd

In Beuningen richten wij ons op de behandeling van kinderen van 4-18 jaar, terwijl in Geldermalsen de focus ligt op jeugdigen van 12-18 jaar. Aalsterveld heeft contracten met meerdere gemeenten en declareert de ingezette tijd maandelijks bij hen tegen overeengekomen tarieven. Alle verrichte activiteiten, zoals sessies, voorbereiding en rapportage, worden zorgvuldig in het dossier van de cliënt vastgelegd. In regio Rivierenland werkt Aalsterveld als onderaannemer voor Vincent van Gogh Instituut. De verwijzing komt via hen bij ons binnen waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Cover voor

Vergoedingen

De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door gemeenten. Wij hebben contracten met alle gemeenten in regio Nijmegen en werken als onderaannemer voor Vincent van Gogh instituut in regio Rivierenland. Deze contracten stellen ons in staat om de zorg direct bij de gemeente te declareren, zonder eigen bijdrage of eigen risico vanuit uw kant. Voor gemeenten waarmee we geen contract hebben, is vergoeding via een Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts of het wijkteam vereist. In sommige gevallen, waar zorg niet vergoed wordt, kunt u ervoor kiezen om zelf voor de behandeling te betalen.

Overige tarieven

Behandelconsult 45 minuten voor zorg die niet binnen het basispakket valt (zonder verwijzing)
– € 125,00

Coaching sessie 60 minuten
– € 150,00 (excl. BTW)

Niet nagekomen afspraak, (niet 24 uur van tevoren geannuleerd)
– € 100,00

Intelligentieonderzoek
– € 600,00

Supervisie per 60 minuten
– € 125,00

Mediation
– € 150,- per uur (excl. BTW)

Veelgestelde vragen over vergoedingen

Staat je vraag er niet tussen?

Alle veelgestelde vragen