Bij Aalsterveld hebben we een cliëntenraad, bestaande uit cliënten of ouders van onze kind- en jeugdcliënten. Jullie inbreng is cruciaal voor het vormgeven van ons beleid, aangezien de cliëntenraad een adviserende rol heeft.

Wat doet onze cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt jullie gemeenschappelijke belangen. We komen 2 tot 6 keer per jaar samen en blijven op de hoogte van ontwikkelingen binnen de praktijk. De raad adviseert over zaken als:

  • kwaliteit van zorg
  • informatieverstrekking aan cliënten
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • bejegening van cliënten en het nakomen van afspraken
  • omgaan met privacy
  • cliëntendossier

Zo streven we naar verbetering van onze dienstverlening en staan we open voor jullie suggesties.

Bevoegdheden van de cliëntenraad

Jullie hebben inspraak in besluiten over ons beleid en organisatorische veranderingen, zoals verhuizingen of kwaliteit van zorg. De raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven over belangrijke zaken voor de praktijk.

Deelname aan de cliëntenraad

Op dit moment bestaat onze cliëntenraad uit een tweetal deelnemers. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Als je interesse hebt om mee te denken en bij te dragen, verwelkomen we je graag. Stuur een mail naar info@aalsterveldpsychologen.nl om je interesse kenbaar te maken.