Diagnostiek

Het kan zijn dat u al jaren vastloopt op verschillende gebieden en niet goed weet wat er met u aan de hand is. Eerdere behandeling heeft bijvoorbeeld tot nog toe weinig effect gehad. Wellicht heeft u een bekende waarbij ADHD is vastgesteld en u herkent zichzelf hierin. Of u vraagt zich af hoe het komt dat u steeds vastloopt in werk en relaties.
Naast behandeling biedt Aalsterveld Psychologen binnen de Diagnostiekpoli gesprekken en testpsychologisch onderzoek. Doel hiervan is te verhelderen wat er precies met u aan de hand is en te komen tot een classificatie (“diagnose”) volgens de DSM V. Uiteraard komen we hierbij ook met een gedegen behandeladvies zodat u weet welke hulp het beste bij u aansluit.

Uiteraard is ook binnen de Gespecialiseerde GGZ goede diagnostiek van belang, er wordt daarbij dan ook vaak gebruik gemaakt van diagnostisch onderzoek.

Werkwijze diagnostiekpoli

Tijdens de intake wordt gestart met een korte uitleg over de gang van zaken binnen onze praktijk zodat u een beeld heeft wat u van ons kunt verwachten. Vervolgens brengen we samen in kaart wat uw klachten of problemen zijn en wat u van het onderzoek verwacht. Het 1e intakegesprek duurt 45 minuten.

Na de intakefase wordt een vervolgafspraak gemaakt voor de testafname of diagnostische gesprekken of een combinatie hiervan. Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt hiervoor een aantal sessies ingepland. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt om de resultaten van het onderzoek met u te bespreken. Indien gewenst maakt de psycholoog na afronding van het onderzoek een verslag van de testresultaten en bevindingen.