Obesitas de baas

Steeds meer mensen hebben te maken met ernstig overgewicht of obesitas. Naast eet- en beweeggewoonten spelen ook gedragsaspecten bij (het ontwikkelen van) overgewicht of obesitas een belangrijke rol. Een aanpak die zich alleen richt op anders gaan eten of bewegen is dan ook onvoldoende effectief om op termijn tot verbetering te leiden.

Obesitas de baas is een programma voor mensen met ernstig overgewicht of obesitas. Psycholoog, diëtist en fysiotherapeut/sportcoach werken samen om u te helpen uw eet-, beweeg- en gedragsgewoonten blijvend te veranderen.
Na aanmelding wordt gestart met een intakegesprek bij de psycholoog, waarin gekeken wordt of het programma voldoende bij u aansluit. Wanneer dit het geval is, volgt er een kennismakingsgesprek bij de diëtist om uw eetgewoonten in kaart te brengen en een sporttest bij de fysiotherapeut/sportcoach. Naast wekelijks 2 beweegmomenten vindt er individuele begeleiding plaats door de diëtist en psycholoog. De psycholoog is het centrale aanspreekpunt in het programma en zal u dan ook begeleiden door het programma.
Voor aanmelding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. U neemt vervolgens met ons contact op en geeft aan dat u deel wilt nemen aan het programma. De secretaresse zal de eerste afspraken bij de psycholoog voor u plannen. Deze meldt u, na intake, aan bij de diëtist en fysiotherapeut/sportcoach. Vervolgafspraken maakt u met de psycholoog, fysiotherapeut of diëtist.