Behandelaanbod Basis GGZ

In uw behandeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethoden, waarbij altijd wordt gekeken wat het beste aansluit bij u, uw klacht en uw hulpvraag. Hier vindt u de beschrijving van een deel van ons aanbod.

Cognitieve Gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie, of kortweg CGT, is een behandelmethode die uitgebreid is onderzocht en goed werkt bij verschillende klachten en problemen. Zo kunnen angstklachten, depressies en eetproblemen hiermee uitstekend behandeld worden. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie en gaat er van uit dat denken, doen en voelen elkaar beïnvloeden.
Meer informatie over (de toepassingen van) CGT kunt u vinden op www.vgct.nl.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring.
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Mocht u nog vragen hebben over EMDR of wilt u weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van uw eigen klachten, vraag het dan aan uw therapeut.
Meer informatie (en voorbeeldfilmpjes) kunt u vinden op www.emdr.nl

Schemagerichte therapie (kortdurend)
Schematherapie is een vorm van therapie die u goed kan helpen bij het veranderen van bepaalde aspecten van uw persoonlijkheid of gedragspatronen waar u niet tevreden over bent of problemen door ervaart.

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Dit ontwikkelt zich door alles wat u meemaakt in uw leven, vanaf de (vroege) jeugd, en leidt tot bepaalde vaste patronen in uw gedachten, gedrag en gevoelens. Vaak kunt u hier flexibel mee om gaan, maar soms kan het zo zijn dat dit patroon u gevangen houdt of in de problemen brengt. We spreken dan van een gevoelige plek ofwel schema.

In schemagerichte therapie gaat u samen met uw therapeut deze schema´s onderzoeken en veranderen. De relatie met uw therapeut is daarbij belangrijk, omdat uw schema´s ook in de therapie naar voren zullen komen. Er wordt gekeken naar uw geschiedenis en gewerkt aan problemen die u in het dagelijks leven tegenkomt. Vaak wordt er gewerkt met huiswerk, waarbij u dingen leest, noteert of uitprobeert. Ook in de sessie worden oefeningen gedaan.
Meer informatie over schemagerichte therapie kunt u vinden op www.schematherapie.nl.


Van Klacht naar Kracht

Van Klacht naar Kracht is een programma voor mensen met onbegrepen lichamelijke klachten. Huisarts, psycholoog en fysiotherapeut werken samen om u te helpen weer vat te krijgen op uw lichaam en uw dagelijks leven. We zoeken niet naar een oorzaak, maar helpen u met de gevolgen van uw klachten. Uitgangspunt is aandacht voor omgaan met de klacht en voor verbetering van de lichamelijke conditie, waardoor u zich beter zult gaan voelen.

Het programma bestaat uit een consult bij de huisarts, gesprekken bij de psycholoog en trainen bij de fysiotherapeut. De psycholoog is het centrale aanspreekpunt in het programma en zal u dan ook begeleiden door het programma.

Het eerste consult en de verwijzing vinden plaats bij uw huisarts. U neemt vervolgens met ons contact op en geeft aan dat u deel wilt nemen aan het programma van Klacht naar Kracht. De secretaresse zal de eerste afspraken bij de psycholoog voor u plannen. Vervolgafspraken maakt u zelf met de psycholoog of fysiotherapeut.

Dit behandelprogramma wordt in Beuningen aangeboden in samenwerking met de Fysioo. In Geldermalsen bieden we Van Klacht naar Kracht aan in samenwerking met FYSIOteam Geldermalsen.