Informatie voor verwijzers


Aalsterveld Psychologen biedt diagnostiek en behandeling binnen de GB-GGZ en de Gespecialiseerde GGZ.


Verwijzen

U kunt cliënten verwijzen via Zorgdomein. U kunt al onze locaties vinden onder de locaties Geldermalsen en Beuningen. Indien er een verwijzing beschikbaar is kan de cliënt zichzelf telefonisch of via de website aanmelden. Indien gewenst kunnen wij voor u contact opnemen met de cliënt. In dat geval ontvangen wij graag van u de contactgegevens.

Farmacotherapie

Aalsterveld Psychologen biedt binnen de Gespecialiseerde GGZ kortdurende farmacotherapie aan. Onze psychiater zal na een intake gesprek met uw cliënt en beknopt testonderzoek op basis van uw verwijsvraag een inschatting maken of en zo ja welke medicatie geïndiceerd is. Met dit advies kunt u vervolgens zelf de behandeling uitvoeren. Het gaat dus binnen deze module alleen om kortdurende trajecten.

Korte intensieve zorgprograma's Gespecialiseerde GGZ

Vanaf januari 2019 breidt Aalsterveld Psychologen het aantal behandelingen binnen de GGGZ uit met een kortdurende intensieve zorgprogramma’s. Het gaat hierbij om behandeling van cliënten waarbij sprake is van een relatief hoge zorgcomplexiteit. Doel van de zorgprogramma's is om binnen een beperkte periode intensieve behandeling te bieden en de behandeling hierna af te sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat klachten gewoonten worden en kan een hoge zorgconsumptie en jarenlange behandeling worden vermeden. Het gaat momenteel om de volgende zorgprogramma's:

  • Zorgprogramma depressie
  • Zorgprogramma angst
  • Zorgprogramma PTSS

Bovenstaande betreft individuele, intensieve programma’s van 24 weken, met een intensiteit van 2 x per week. In de (evidence based) behandeling wordt, naast gesprekstherapie, ook een individueel traject aandachtsgerichte cognitieve gedragtherapie  aangeboden. Ook vindt er consultatie, en indien nodig, behandeling bij onze psychiater plaats. Het programma is dusdanig opgezet dat er binnen 24 weken een aanmerkelijke verbetering in het klachtenbeeld te verwachten is, dit zal middels een testbatterij gemeten worden. Graag houden we u op de hoogte van de resultaten.

Naast bovenstaande zorgprogramma's zijn we druk doende ook een aantal andere zorgprogramma's en een diagnostiek poli verder vorm te geven.


Heeft u nog vragen voor ons, laat het dan gerust weten. U kunt ons bereiken per email (info@aalsterveldpsychologen.nl) per telefoon (024-6754453).