Wachttijden (update 01-11-2022)

Aanmeldingswachttijd voor de Basis GGZ: 

De wachttijd van het moment dat u contact met ons opneemt tot de datum dat de intake kan plaatsvinden, bedraagt:

Volwassenen

Beuningen      : 1-2 weken  
Geldermalsen  : 1-2 weken     

I.v.m. de huidige vacatureruimte kan het zijn dat er tijd zit tussen de intake en de behandeling. Dit bedraagt maximaal 3/4 weken.

We kunnen op korte termijn geen nieuwe Menzis verzekerden inplannen. 

Kind en Jeugd BGGZ                                                              Kind & Jeugd SGGZ                                    

Beuningen      : 3 weken                                                           Beuningen    : 4 weken                                  
Geldermalsen : 3 weken                                                          Geldermalsen: 4 weken                        
 

Mocht u de voorkeur hebben voor een bepaald tijdstip of behandelaar, dan kan de wachttijd uiteraard langer zijn.

Behandelingswachttijd: 

De wachttijden zijn onafhankelijk van waar u verzekerd bent of welke diagnose er wordt vermoed of gesteld.
 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


Aanmeldingswachttijd voor de Gespecialiseerde GGZ:

Voor de Gespecialiseerde GGZ kan het per regio verschillen wat de wachttijden zijn. Ons secretariaat kan u daarover informeren.