Wachttijden (update 30-01-2023)

Aanmeldingswachttijd voor de Basis GGZ: 

De wachttijd van het moment dat u contact met ons opneemt tot de datum dat de intake kan plaatsvinden, bedraagt:

Volwassenen

Beuningen      : 4 weken  
Geldermalsen  : 6 weken     

I.v.m. de huidige vacatureruimte kan het zijn dat er tijd zit tussen de intake en de behandeling. Dit bedraagt maximaal 3/4 weken.

We kunnen op korte termijn geen nieuwe Menzis verzekerden inplannen. 

Kind & Jeugd BGGZ                                                                                                  

Beuningen      : 4 weken                                                                                             
Geldermalsen : 4 week                                                                                  
 
Kind & Jeugd SGGZ

Vanwege het enorme aantal aanmeldingen hebben we helaas een tijdelijke aanmeldingenstop voor K & J SGGZ. We hopen dit weer zo snel mogelijk te kunnen opheffen. 


Mocht u de voorkeur hebben voor een bepaald tijdstip of behandelaar, dan kan de wachttijd uiteraard langer zijn.

Behandelingswachttijd: 

De wachttijden zijn onafhankelijk van waar u verzekerd bent of welke diagnose er wordt vermoed of gesteld.
 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).


Aanmeldingswachttijd voor de Gespecialiseerde GGZ:

Helaas hebben wij voor de Gespecialiseerde GGZ (hoogcomplexe zorg), vanwege het grote aantal aanmeldingen, een aanmeldstop voor beide regio's. We hopen deze stop weer zo snel mogelijk op te kunnen heffen. Voor ADHD trajecten hebben we wel ruimte.