Overige tarieven.

Hieronder vindt u onze tarieven voor de OVP (onverzekerde producten), ook wel onvergoede zorg genoemd.

                                                              

Behandelconsult voor zorg die niet binnen het basispakket zorg valt

€ 100,00

Coaching sessie

€ 100,00 (incl. BTW)

intelligentieonderzoek

€ 450,00

Niet nagekomen afspraak, met bericht van verhindering

€ 50,00

Niet nagekomen afspraak, zonder bericht van verhindering

€ 100,00

Niet nagekomen afspraak voor een telefonisch of E-consult

€ 50,00

Dyscalculie onderzoek

€ 900,00De prestaties OVP-consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek en werkgerelateerde problematiek. U heeft voor de OVP geen verwijzing of beschikking nodig.

Voor OVP, niet nagekomen afspraak en coaching geldt dat deze maandelijks worden gefactureerd.