Nieuws

Nieuw binnen onze praktijk: dramatherapie

Met ingang van mei 2022 heeft Aalsterveld Psychologen een nieuwe discipline toegevoegd aan het behandelaanbod: dramatherapie. Al in korte tijd is dramatherapie een waardevolle toevoeging gebleken voor diverse behandeltrajecten, voor zowel volwassenen als K&J. 

Zorgprestatiemodel 2022

Zoals u wellicht hebt vernomen zal er per 1 januari 2022 een nieuw zorgstelsel worden ingevoerd. Hoewel op dit moment nog niet alle ins en outs bekend zijn willen we u hierbij vast informeren over mogelijke consequenties voor uw behandeling.

Het Zorgprestatiemodel gaat over de GGZ zorg voor volwassenen, via de zorgverzekeringen. Op de zorg voor Kind&Jeugd GGZ is dit niet van toepassing.

Per eind dit jaar worden alle behandelingen administratief afgesloten en bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit geldt voor zowel behandelingen die zijn afgerond als nog lopende behandelingen. Met deze afsluiting wordt ook het eventueel openstaande eigen risico van 2021 door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

In 2022 wordt voor alle behandelingen een nieuwe prestatie geopend binnen het nieuwe zorgstelsel. Deze zal worden verrekend met het eigen risico over 2022. Aangezien dit zou betekenen dat cliënten tweemaal te maken krijgen met een verrekening van het eigen risico wordt er op dit moment binnen de politiek gekeken of dit op een andere manier kan worden vormgegeven om extra kosten voor deze groep te beperken. De beroepsverenigingen maken zich hier hard voor en ook onze praktijk steunt dit ten zeerste.

Meer informatie kunt u onder anderen vinden op de website van de LVVP https://lvvp.info/nieuws/dubbel-eigen-risico-zorgprestatiemodel/


Contracten zorgverzekeraars 2022

Voor 2022 heeft Aalsterveld Psychologen met alle verzekeraars, behalve CZ (incl. Nationale Nederlanden en Ohra) een contract afgesloten.Kwaliteitsstatuten

Per 1 januari 2017 zijn alle vrijgevestigde GGZ-praktijken (aanbieders van Generalistische GGZ en Gespecialiseerde GGZ) verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut leest u hoe de zorg voor de individuele cliënt door de praktijk is georganiseerd:

- zodat aan een cliënt gepaste zorg wordt geleverd

- zodat voor de cliënt duidelijk is welke keuzes er zijn

- zodat de kwaliteit van de behandeling toetsbaar is.

Ook medewerkers van Aalsterveld Psychologen hebben een kwaliteitsstatuut. U kunt deze vinden op deze website (tabblad praktijkinformatie).


Sinds januari 2021 heeft Aalsterveld Psychologen, met daaraan gekoppeld alle BIG-geregstreerde medewerkers, een goedgekeurd kwaliteitsstatuut voor instellingen. U vindt deze ook op bovenstaande pagina. .