Nieuws

Zorgprestatiemodel 2022

Zoals u wellicht hebt vernomen zal er per 1 januari 2022 een nieuw zorgstelsel worden ingevoerd. Hoewel op dit moment nog niet alle ins en outs bekend zijn willen we u hierbij vast informeren over mogelijke consequenties voor uw behandeling.

Het Zorgprestatiemodel gaat over de GGZ zorg voor volwassenen, via de zorgverzekeringen. Op de zorg voor Kind&Jeugd GGZ is dit niet van toepassing.

Per eind dit jaar worden alle behandelingen administratief afgesloten en bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit geldt voor zowel behandelingen die zijn afgerond als nog lopende behandelingen. Met deze afsluiting wordt ook het eventueel openstaande eigen risico van 2021 door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

In 2022 wordt voor alle behandelingen een nieuwe prestatie geopend binnen het nieuwe zorgstelsel. Deze zal worden verrekend met het eigen risico over 2022. Aangezien dit zou betekenen dat cliënten tweemaal te maken krijgen met een verrekening van het eigen risico wordt er op dit moment binnen de politiek gekeken of dit op een andere manier kan worden vormgegeven om extra kosten voor deze groep te beperken. De beroepsverenigingen maken zich hier hard voor en ook onze praktijk steunt dit ten zeerste.

Meer informatie kunt u onder anderen vinden op de website van de LVVP https://lvvp.info/nieuws/dubbel-eigen-risico-zorgprestatiemodel/


Contracten zorgverzekeraars 2021

Voor 2021 heeft Aalsterveld Psychologen met alle verzekeraars, behalve Menzis en Anderzorg, een contract afgesloten voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Uiteraard bent u als verzekerde van Menzis of Anderzorg ook van harte welkom binnen onze praktijk. Meer informatie over vergoedingen bij niet gecontracteerde zorg leest u hier.


Maatregelen COVID-19 virus (update 30 september 2021)

Na alle eerdere berichten over coronamaatregelen treft u hierbij onze actuele maatregelen aan (m.i.v. eind september).  Hieronder leest u hoe we hier binnen onze praktijk mee omgaan.

• Afspraken vinden op de praktijk plaats. In overleg kunnen afspraken evt. via telefoon of veilig beeldbellen plaatsvinden.

• Binnen onze praktijk willen wij graag nog 1,5 meter afstand houden.

• In de behandelkamer hebben we een gesprek dat op 1.5 meter afstand plaats zal vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van een onderzoek, dan hebben we een plexiglas scherm beschikbaar om tussen u en uw behandelaar te plaatsen.

• Een mondkapje is binnen de praktijk niet meer noodzakelijk. Indien u zelf wel graag een mondkapje gebruikt en deze zelf meeneemt, is dat natuurlijk prima!

• Heeft u verkoudheidsklachten, griep, hoesten, keelpijn en/of koorts, dan wordt uw afspraak automatisch omgezet naar (beeld)bellen. U kunt dit doorgeven via het mailadres secretariaat@aalsterveldpsychologen.nl. Geeft u hierbij ook aan of u wilt bellen of beeldbellen. De behandelaar belt u dan op de afgesproken tijd of stuurt u een uitnodiging om te beeldbellen.

• Als een van uw gezinsleden milde Coronaklachten heeft én last heeft van benauwdheid of koorts, dan kan uw afspraak niet doorgaan, deze wordt dan omgezet naar een (beeldbel)afspraak.

• Als u contact hebt gehad met een Covid-19 patiënt kunt u dit  melden via bovenstaand mailadres. Ook dan wordt uw afspraak omgezet naar beeldcontact of bellen.

• We vragen u liefst niet eerder dan de afgesproken tijd naar de praktijk te komen. We willen u zo veilig en kort mogelijk gebruik laten maken van de wachtkamer.     

• De behandelaar opent en sluit voor u de deur van de behandelkamer. U hoeft dus geen deurklinken aan te raken.

• Indien u tijdens de behandeling aantekeningen wilt maken vragen we u om eigen papier en pen mee te nemen.

• Er is desinfectiemiddel in de praktijk beschikbaar zodat ieder zijn handen kan desinfecteren. We vragen u dit bij binnenkomst te doen.

• We schudden voorlopig nog geen handen binnen de praktijk.

• Bij voorkeur neemt u zelf een flesje water of iets anders te drinken mee. Wij zullen de komende periode nog geen koffie/thee schenken.

• Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt. We vragen u zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.

• De kamers worden geventileerd.


Kwaliteitsstatuten

Per 1 januari 2017 zijn alle vrijgevestigde GGZ-praktijken (aanbieders van Generalistische GGZ en Gespecialiseerde GGZ) verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut leest u hoe de zorg voor de individuele cliënt door de praktijk is georganiseerd:

- zodat aan een cliënt gepaste zorg wordt geleverd

- zodat voor de cliënt duidelijk is welke keuzes er zijn

- zodat de kwaliteit van de behandeling toetsbaar is.

Ook medewerkers van Aalsterveld Psychologen hebben een kwaliteitsstatuut. U kunt deze vinden op deze website (tabblad praktijkinformatie).

Sinds januari 2021 heeft Aalsterveld Psychologen, met daaraan gekoppeld alle BIG-geregstreerde medewerkers, een goedgekeurd kwaliteitsstatuut voor instellingen. U vindt deze ook op bovenstaande pagina. .