Nieuws


Contracten zorgverzekeraars 2020       

Voor 2020 heeft Aalsterveld Psychologen met alle verzekeraars, behalve Menzis en Anderzorg, een contract afgesloten voor de Basis GGZ. Voor de Gespecialiseerde GGZ hebben we contracten met alle zorgverzekeraars behalve Menzis, Anderzorg en CZ. Uiteraard bent u ook ook dan van harte welkom binnen onze praktijk. Meer informatie over vergoedingen bij niet gecontracteerde zorg leest u hier.


Start in Bergharen

Vanaf 1 september 2019 is het ook mogelijk om een afspraak voor behandeling te maken in onze dependance in Bergharen.  U kunt hiervoor contact opnemen met ons secretariaat.Kwaliteitsstatuten

Per 1 januari 2017 zijn alle vrijgevestigde GGZ-praktijken (aanbieders van Generalistische GGZ en Gespecialiseerde GGZ) verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut leest u hoe de zorg voor de individuele cliënt door de praktijk is georganiseerd:

- zodat aan een cliënt gepaste zorg wordt geleverd

- zodat voor de cliënt duidelijk is welke keuzes er zijn

- zodat de kwaliteit van de behandeling toetsbaar is.

Ook medewerkers van Aalsterveld Psychologen hebben een kwaliteitsstatuut. U kunt deze vinden op deze website (tabblad praktijkinformatie).