Nieuws

Maatregelen CORONA virus (update 26 maart 2020)


Graag willen wij u hierbij informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. Coronavirus en de werkwijze binnen onze praktijk. 

Om risico's op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken zullen met ingang van maandag 30 maart alle consulten telefonisch of met beeldbellen plaatsvinden. Uw behandelaar belt u dan op het afgesproken tijdstip.  

Uitgezonderd zijn sommige onderzoeken die niet online kunnen plaatsvinden. Indien dit het geval is ontvangt u hierover nog bericht. Uiteraard worden in dat geval wel de richtlijnen gehanteerd om u en onze behandelaren te beschermen. 

Dit betekent dat uw behandeling gewoon voortgezet kan worden, hetzij in een iets andere vorm. We rekenen op uw begrip in deze en hopen u spoedig weer uit te kunnen nodigen voor een bezoek aan onze praktijk. 

Extra telefonisch spreekuur:

We bieden cliënten, die al bij ons in behandeling zijn, de mogelijkheid voor een extra telefonisch spreekuur. Dit is bedoeld voor cliënten die het in de stille avonduren moeilijk hebben, nu er zo weinig sociale contacten mogelijk zijn door het virus. 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar telefonischspreekuur@aalsterveldpsychologen.nl    
De vermelding van uw initialen en telefoonnummer is voldoende. Een van onze behandelaren belt u op de maandag of donderdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur op.     

Dit spreekuur is nadrukkelijk NIET bedoeld voor het verzetten van afspraken, andere praktische vragen of aanmeldingen.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan horen we dit graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Team Aalsterveld Psychologen


Contracten zorgverzekeraars 2020       

Voor 2020 heeft Aalsterveld Psychologen met alle verzekeraars, behalve Menzis en Anderzorg, een contract afgesloten voor de Basis GGZ. Voor de Gespecialiseerde GGZ hebben we contracten met alle zorgverzekeraars behalve Menzis, Anderzorg en CZ. Uiteraard bent u ook ook dan van harte welkom binnen onze praktijk. Meer informatie over vergoedingen bij niet gecontracteerde zorg leest u hier.


Kwaliteitsstatuten

Per 1 januari 2017 zijn alle vrijgevestigde GGZ-praktijken (aanbieders van Generalistische GGZ en Gespecialiseerde GGZ) verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut leest u hoe de zorg voor de individuele cliënt door de praktijk is georganiseerd:

- zodat aan een cliënt gepaste zorg wordt geleverd

- zodat voor de cliënt duidelijk is welke keuzes er zijn

- zodat de kwaliteit van de behandeling toetsbaar is.

Ook medewerkers van Aalsterveld Psychologen hebben een kwaliteitsstatuut. U kunt deze vinden op deze website (tabblad praktijkinformatie).