Nieuws


Nieuwe locatie

Per 1 april 2023 is onze praktijk op een nieuwe, derde locatie gestart. We ontvangenj u graag  in Druten. Het adres is van Heemstraweg 123 (Westerpoort Experience). U vindt ons daar op de 1e etage.


Overgang Zivver naar Zorgmail

Per 1 februari 2023 zijn wij gestopt stoppen wij met het veilig mailprogramma Zivver en zijn we over gegaan naar het gebruik van Zorgmail. 


NEN-EN-ISO 9001:2015
Op 09-09-2022 is het NEN-EN-ISO 9001:2015 keurmerk aan ons afgegeven.  Dat betekent dat ons kwalitetssysteem volledig voldoet aan de (internationale) eisen die daaraan gesteld worden om de kwaliteit van zorg te verlenen waar de client recht op heeft.
U kunt het certificaat hier inzien.

Start wandeltherapie

Met ingang van augustus 2022 kunt u bij Aalsterveld Psychologen ook terecht voor wandeltherapie. Samen met uw psycholoog gaat u buiten, al wandelend, in gesprek. We doen dit omdat we geloven in de krachtige combinatie van natuur, bewegen en psychologie. En dat we daarin niet alleen staan, laat de Groene GGZ beweging wel zien. Meer weten? Neem gerust contact op!

Facturering via Infomedics (bij ongecontrcteerde zorg / )

Sinds juli 2022 verzorgt Infomedics de facturering voor onze praktijk, in geval van ongecontracteerd zorg. Dat is voor onze praktijk het geval bij CZ (incl. Nationale Nederlanden en Ohra). Als CZ verzekerde ontvangt u de factuur niet meer direct van ons, maar van Infomedics. via de website (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw factuur snel en eenvoudig regelen. Heeft u toch vragen over de betaling, dan kunt u contact opnemenmet de helpdesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900.

Zorgprestatiemodel 2022

Zoals u wellicht hebt vernomen zal er per 1 januari 2022 een nieuw zorgstelsel worden ingevoerd. Hoewel op dit moment nog niet alle ins en outs bekend zijn willen we u hierbij vast informeren over mogelijke consequenties voor uw behandeling.

Het Zorgprestatiemodel gaat over de GGZ zorg voor volwassenen, via de zorgverzekeringen. Op de zorg voor Kind&Jeugd GGZ is dit niet van toepassing.

Per eind dit jaar worden alle behandelingen administratief afgesloten en bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit geldt voor zowel behandelingen die zijn afgerond als nog lopende behandelingen. Met deze afsluiting wordt ook het eventueel openstaande eigen risico van 2021 door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

In 2022 wordt voor alle behandelingen een nieuwe prestatie geopend binnen het nieuwe zorgstelsel. Deze zal worden verrekend met het eigen risico over 2022. Aangezien dit zou betekenen dat cliënten tweemaal te maken krijgen met een verrekening van het eigen risico wordt er op dit moment binnen de politiek gekeken of dit op een andere manier kan worden vormgegeven om extra kosten voor deze groep te beperken. De beroepsverenigingen maken zich hier hard voor en ook onze praktijk steunt dit ten zeerste.

Meer informatie kunt u onder anderen vinden op de website van de LVVP https://lvvp.info/nieuws/dubbel-eigen-risico-zorgprestatiemodel/


Contracten zorgverzekeraars 2023

Voor 2023 heeft Aalsterveld Psychologen met alle verzekeraars, behalve CZ (incl. Nationale Nederlanden en Ohra) een contract afgesloten.


Kwaliteitsstatuten

Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-praktijken  verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. In dit kwaliteitsstatuut leest u hoe de zorg voor de individuele cliënt door de praktijk is georganiseerd:

- zodat aan een cliënt gepaste zorg wordt geleverd

- zodat voor de cliënt duidelijk is welke keuzes er zijn

- zodat de kwaliteit van de behandeling toetsbaar is.

Ook Aalsterveld Psychologen heeft een actueel goedgekeurd kwaliteitsstatuut voor instellingen binnen de GGZ U kunt deze vinden op deze website (tabblad praktijkinformatie).