Medewerkers

Bij Aalsterveld Psychologen werken we met deskundige en ervaren collega’s. Alle in de praktijk werkende psychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP en de LVVP. Daarnaast nemen ze deel aan een maandelijkse intervisie om hun deskundigheid op peil te houden en volgen ze regelmatig bij- en nascholing. Onze medewerkers zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, volgens het model-kwaliteitsstatuut GGZ. Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht deze te hebben om zorg te mogen leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. In het kwaliteitsstatuut komt tot uitdrukking op welke manier wij werken om kwalitatief goede zorg te leveren. U kunt de kwaliteitsstatuten van onze GZ-psychologen vinden op de pagina kwaliteit.

Marieke Gransbergen (1975),  praktijkeigenaar, studeerde Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2000 is zij werkzaam in de (ambulante) GGZ. Ze is als Gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG register en is aangesloten bij de LVVP en de Vereniging EMDR Nederland. Tevens is zij bij Aalsterveld Psychologen werkzaam als psycholoog-mediator. Naast uitgebreide opleiding in traumabehandeling (EMDR), mediation en cognitieve gedragstherapie is ze geschoold in verschillende vormen van kortdurende oplossingsgerichte therapie en het geven van supervisie en werkbegeleiding. Marieke is LVVP gecertificeerd.
 
Leone Janssen (1976) heeft haar studie pedagogische wetenschappen, specialisatie Orthopedagogiek Gezin en Gedrag, in 2001 aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. Vervolgens heeft zij uitgebreide ervaring opgedaan in de ambulante GGZ en Jeugdbescherming Gelderland waar zij zich o.a. gespecialiseerd heeft in complexe echtscheidingsproblematiek en hechtingsproblematiek. In 2011 voltooide ze haar GZ-opleiding en is ingeschreven in het BIG-register. Daarna volgde zij aanvullende scholing in oplossingsgericht werken. Leone is aan onze praktijk verbonden voor de behandeling van zowel Kind & Jeugd als volwassenen.

Anne-Marie Luttikholt (1970) is als PIOG (Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) verbonden aan onze praktijk en is heeft haar opleiding bijna afgerond. Zij studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien is zij werkzaam in de ambulante GGZ. Bij Aalsterveld Psychologen behandelt Anne-Marie zowel volwassenen als kinderen en jongeren. Naast individuele sessies met kinderen begeleidt Anne-Marie ook ouders. Anne-Marie heeft de opleiding Cognitieve gedragstherapie en EMDR gevolgd. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren.

Dieuwke van Leeuwen is als basispsycholoog werkzaam binnen onze praktijk, waar zij voornamelijk volwassenen behandelt. Hiervoor heeft zij veel ervaring opgedaan binnen verschillende settings en heeft de EMDR opleiding gevolgd. Dieuwke zal binnenkort starten in de opleiding tot GZ-psycholoog.

Diana van Beurden is momenteel in opleiding tot GZ-Psycholoog. Zij heeft binnen haar studie de master gezondheidszorgpsychologie afgerond. Zij behandelt zowel kinderen als (jong) volwassenen en zij heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd.

Marit Taris is momenteel in opleiding tot GZ-psycholoog. Na haar studie psychologie heeft zij ook de opleiding Cognitieve Gedragstherapie gevolgd. Marit heeft ruime ervaring opgebouwd in het behandelen van zowel kinderen als (jong) volwassenen en doet veel psychologisch onderzoek.

Richard Smit is als GZ-psycholoog/Psychotherapeut aan onze praktijk verbonden. Hij is tevens senior Schematherapeut en EMDR-Therapeut. Hij heeft veel ervaring in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma en complexe/chronische gezondheidsklachten van psychische aard. Hij is bovendien als regiebehandelaar betrokken bij cliënten die een traject binnen de gespecialiseerde GGZ volgen.

Lilian Pfennings studeerde Neuro- en Revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na het afronden van deze studie heeft zij promotie-onderzoek gedaan. Vervolgens heeft zij de GZ-opleiding gevolgd en sinds 2002 is zij GZ-psycholoog (BIG geregistreerd). Vanuit haar werk binnen diverse revalidatie-instellingen heeft zij veel ervaring in de behandeling van onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). Zij heeft zich in de afgelopen jaren ook bekwaamd in EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en schematherapie.

Maarten van Wijk is als psychiater werkzaam binnen Aalsterveld Psychologen. Hij heeft geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en de opleiding tot psychiater gedaan in Maastricht. Sinds 2003 heeft hij als psychiater voor verschillende instellingen gewerkt. Hij heeft ervaring met behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, psychotische stoornissen, ADHD Autisme spectrum stoornissen, verslavingen en ernstig psychiatrische aandoeningen. Hij heeft daarnaast ook ervaring met het werken in een crisisdienst. Specifieke aandachtspunten zijn het verrichten van diagnostiek, coördineren van behandelingen en behandeling met medicatie.

Nicole Raven is als GZ-psycholoog werkzaam binnen onze praktijk. Zij heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jeugd, maar behandelt binnen Aalsterveld Psychologen ook volwassenen. Nicole heeft ruime ervaring opgedaan in traumabehandelingen bij kinderen.

Ilse van Doorn is als GZ-psycholoog werkzaam binnen onze praktijk. Zij heeft haar registratie als GZ-psycholoog in 2002 behaald en is zeer ervaren in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen binnen de GGZ.  Gedurende haar carrière heeft zij ook veel ervaring opgedaan met diagnostiek en traumabehandelingen (EMDR).

Fleur Robben is als basispsycholoog werkzaam binnen onze praktijk. Na de bachelor psychologie heeft ze de master gezondheidszorgpsychologie afgerond. Momenteel is zij bezig met de opleiding Cognitieve Gedragstherapie. In de praktijk behandelt zij zowel kinderen als (jong)volwassenen. Fleur is betrokken bij de fitkuur Junior en coördineert de dyslexietrajecten. Fleur zal op korte termijn instromen in de opleiding tot GZ-psycholoog.

Melike Yar is bezig met het laatste jaar van haar opleiding tot GZ-psycholoog. Een deel van haar werkzaamheden voert zij in dat kader binnen onze praktijk uit, maar daarnaast heeft zij al ruime ervaring opgedaan binnen de ouderenzorg.

Nicolette van der Donk (1964), praktijkmanager bij Aalsterveld, werkte tijdens en na haar opleiding tot kreatief therapeut drama in de volwassenpsychiatrie. Aansluitend maakte ze kennis met de ouderenzorg , waarbinnen ze sindsdien  verschillende leidinggevende functies heeft vervuld. Sinds 1999 werkte zij bij St. De Waalboog in Nijmegen, waarvan de laatste 3 jaar als zorgmanager. Binnen Aalsterveld Psychologen is zij verantwoordelijk voor het algemeen management van de praktijk, zoals personeelszaken, externe contacten, aansturing van het secretariaat en ontwikkeling en uitvoering van het praktijkbeleid.

Sylvana Braat (1984) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Voorheen werkte zij onder andere bij GGZ Oost Brabant. Zij zorgt voor de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van alle administratieve zaken.

Henriette van der Sar (1974) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het bankwezen heeft zij diverse vrijwillige functies bekleed op maatschappelijk vlak. Op het secretariaat zorgt zij voor de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van alle administratieve zaken.

Femke Verstappen is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Eerder werkte zij al bij diverse zorgorganisaties. Op het secretariaat zorgt zij voor een goede telefonische bereikbaarheid en het afhandelen van alle administratieve zaken.

Mireille van Gemert (1970) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Haar hele carrière werkte ze in de financiële sector, maar heeft nu met veel plezier en voldoening de overstap gemaakt naar de gezondheidszorg.


 
Naast onze vaste medewerkers biedt Aalsterveld Psychologen ervaren basispsychologen een tijdelijke werkplek om aanvullende ervaring op de doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en mogelijk in te stromen in de GZ-opleiding die onze praktijk aanbiedt. Alle behandeling en onderzoek vindt daarbij plaats onder supervisie en verantwoordelijkheid van een ervaren GZ-psycholoog.