Medewerkers

Bij Aalsterveld Psychologen werken we met deskundige en ervaren collega’s. Alle in de praktijk werkende psychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP en de LVVP. Daarnaast nemen ze deel aan een maandelijkse intervisie om hun deskundigheid op peil te houden en volgen ze regelmatig bij- en nascholing. Onze medewerkers zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, volgens het model-kwaliteitsstatuut GGZ. Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht deze te hebben om zorg te mogen leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. In het kwaliteitsstatuut komt tot uitdrukking op welke manier wij werken om kwalitatief goede zorg te leveren. U kunt de kwaliteitsstatuten van onze GZ-psychologen vinden op de pagina kwaliteit.

Marieke Gransbergen (1975), praktijkeigenaar, studeerde Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2000 is zij werkzaam in de (ambulante) GGZ. Ze is als Gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG register en is aangesloten bij de LVVP en de Vereniging EMDR Nederland. Tevens is zij bij Aalsterveld Psychologen werkzaam als psycholoog-mediator en als zodanig aangesloten bij de MfN. Naast uitgebreide opleiding in traumabehandeling (EMDR), mediation en cognitieve gedragstherapie is ze geschoold in verschillende vormen van kortdurende oplossingsgerichte therapie en het geven van supervisie en werkbegeleiding.

Christel Duinmeijer (1979) behaalde in 2003 haar diploma ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sindsdien is zij werkzaam geweest in de ambulante GGZ, waar ze ruime ervaring heeft opgedaan met EMDR en cognitieve therapie, zowel bij kinderen als bij volwassenen. In 2008 heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog voltooid. Naast de individuele behandeling van kinderen en (jong)volwassenen, begeleidt Christel ouders en geeft zij mediatietherapie.

Maike Zondervan (1978) studeerde klinische neuropsychologie en biopsychologie aan de universiteit van Utrecht. Na het afronden van haar studie voltooide ze de GZ-opleiding. Ze specialiseerde zich vervolgens in EMDR en Schematherapie. Daarnaast heeft zij veel ervaring op het gebied van pijnrevalidatie en het ondersteunen van cliënten op het gebied van (onvervulde) kinderwens, zwangerschap en bevalling. Maike staat ingeschreven in het BIG register als GZ-psycholoog en is daarnaast registerpsycholoog Specialist NIP / Gezondheidszorg en aspirantlid van de VGCT.

Frank Blaauw (1982) is afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Sindsdien is hij werkzaam in de ambulante GGZ en heeft met verschillende soorten problematiek ruime ervaring opgedaan, zoals bijvoorbeeld traumabehandeling, systeemgesprekken en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Hij staat ingeschreven als GZ-psycholoog in het BIG-register en heeft zich verder bekwaamd in EMDR en Schematherapie.

Leone Janssen (1976) heeft haar studie pedagogische wetenschappen, specialisatie Orthopedagogiek Gezin en Gedrag, in 2001 aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. Vervolgens heeft zij uitgebreide ervaring opgedaan in de ambulante GGZ en Jeugdbescherming Gelderland waar zij zich o.a. gespecialiseerd heeft in complexe echtscheidingsproblematiek en hechtingsproblematiek. In 2011 voltooide ze haar GZ-opleiding en is ingeschreven in het BIG-register. Daarna volgde zij aanvullende scholing in oplossingsgericht werken. Leone is als GZ-psycholoog Kind & Jeugd aan onze praktijk verbonden.

Debby Reintjes (1977) studeerde Neuro- en Revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan in de ambulante ouderenzorg, rondde zij in 2006 haar GZ-opleiding af. Sindsdien is zij met name werkzaam geweest in de ambulante GGZ gericht op volwassenen, waarbij de behandeling van angstgerelateerde problematiek op de voorgrond stond. Daarnaast heeft ze zich verder bekwaamd in EMDR en in de basisprincipes van Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Jeanette Drost (1965) studeerde Psychologie aan de Open Universiteit in Utrecht met als afstudeerrichting gezondheidszorgpsychologie. Ze heeft 10 jaar als psychologisch medeweker gewerkt bij Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. In 2011 is ze als psycholoog gaan werken bij Zorgcentra De Betuwe in Culemborg. Momenteel is ze in opleiding tot GZ-psycholoog en tot cognitief gedragstherapeut bij de VGCT.

Anne-Marie Luttikholt (1970) studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien is zij werkzaam in de ambulante GGZ. Bij Aalsterveld Psychologen behandelt Anne-Marie voornamelijk kinderen en jongeren, maar ook volwassenen. Naast individuele sessies met kinderen begeleidt Anne-Marie ook ouders. Anne-Marie heeft de opleiding Cognitieve gedragstherapie en EMDR gevolgd. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren.

Tom Hollander (1978) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een periode werkzaam geweest te zijn als pedagogisch medewerker bij de Ottho Gerhard Heldringstichting in Zetten, is hij in 2008 aan het werk gegaan als gedragswetenschapper bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting de Hunnerberg te Nijmegen. In 2012 heeft hij de opleiding tot GZ-psycholoog voltooid en in 2015 de EMDR opleiding. Tom heeft veel ervaring op het gebied van gedragsproblemen, middelenmisbruik en motiverende gespreksvoering.

Filize Muniting (1986) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, met als afstudeerrichting neuropsychologie. Ze werkt sinds 5 jaar als psycholoog bij Zorgcentra De Betuwe in Culemborg op de geriatrische revalidatie en op verpleegafdelingen. Momenteel is ze in opleiding tot GZ-psycholoog

Nicolette van der Donk (1964), praktijkmanager bij Aalsterveld, werkte tijdens en na haar opleiding tot kreatief therapeut drama in de volwassenpsychiatrie. Aansluitend maakte ze kennis met de ouderenzorg , waarbinnen ze sindsdien  verschillende leidinggevende functies heeft vervuld. Sinds 1999 werkte zij bij St De Waalboog in Nijmegen, waarvan de afgelopen 3 jaar als zorgmanager. Binnen Aalsterveld Psychologen is zij verantwoordelijk voor het algemeen management van de praktijk, zoals personeelszaken, externe contacten, aansturing van het secretariaat en ontwikkeling en uitvoering van het praktijkbeleid.

Mathilde de Jong (1981) is als managementsecretaresse verbonden aan onze praktijk. Zij heeft eerder onder andere gewerkt bij Pro Persona en ziekenhuis Bernhoven. Naast de telefonische bereikbaarheid, zorgt zij voor een goede administratieve afwikkeling van alle zaken binnen onze praktijk.

Sylvana Braat (1984) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Voorheen werkte zij onder andere bij GGZ Oost Brabant. Zij zorgt voor de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van alle administratieve zaken.

Henriette van der Sar (1974) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het bankwezen heeft zij diverse vrijwillige functies bekleed op maatschappelijk vlak. Op het secretariaat zorgt zij voor de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van alle administratieve zaken.


 
Naast onze vaste medewerkers biedt Aalsterveld Psychologen ervaren basispsychologen een tijdelijke werkplek om aanvullende ervaring op de doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en mogelijk in te stromen in de GZ-opleiding die onze praktijk aanbiedt. Alle behandeling en onderzoek vindt daarbij plaats onder supervisie en verantwoordelijkheid van een ervaren GZ-psycholoog.