Klachtenreglement

Soms verloopt de behandeling niet maar wens of bent u ontevreden over (de bejegening van) uw psycholoog. Indien u een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van uw behandelaar, bespreekt hij of zij dat graag met u in een persoonlijk gesprek. Indien u hierin onvoldoende gehoor vindt, kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen met het management van Aalsterveld Psychologen.  Hierin zal    worden geprobeerd om via bemiddeling het probleem te verhelpen.  U kunt dit gesprek aanvragen door een mail te sturen naar info@aalsterveldpsychologen.nl, o.v.v. klacht. Wanneer u zich ook na deze bemiddeling nog onvoldoende geholpen voelt, kunt u de hulp inroepen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Aalsterveld Psychologen heeft de behandeling van klachten overgedragen aan een onafhankelijk bureau: Klachten Portaal Zorg. U kunt de klachtenfunctionaris benaderen via  www.klachtenportaalzorg.nl