Klachtenreglement


Soms verloopt de behandeling niet maar wens of bent u ontevreden over (de bejegening van) uw psycholoog. Indien dit het geval is vindt u hier alle informatie over de klachtenregeling van onze praktijk.