Cliëntenraad

Aalsterveld Psychologen heeft een cliëntenraad, waarin cliënten of ouders van kinderen of jongeren plaats nemen, die zorg krijgen bij Aalsterveld Psychologen. De cliëntenraad heeft een adviserende rol. Uw mening is onmisbaar bij het bepalen van het beleid van de praktijk.

Wat doet een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad komt minimaal 2 en maximaal 6 x per jaar bij elkaar en zal op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen de praktijk. Zij kunnen advies geven over onderwerpen die de cliënt direct aangaan zoals:

  • kwaliteit van zorg
  • informatieverstrekking aan cliënten
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • bejegening van cliënten en het nakomen van afspraken
  • omgaan met de privacy
  • cliëntendossier

Hiermee wil de praktijk de dienstverlening verbeteren en open staan voor verbeterpunten.


Wat zijn de bevoegdheden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft bijvoorbeeld inspraak als Aalsterveld Psychologen een besluit neemt over haar beleid of een wijziging wil doorvoeren in de organisatie. Maar ook over verhuizing, kwaliteit van zorg en andere zaken die voor de praktijk van belang zijn. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Aalsterveld Psychologen wil een cliëntenraad met 3 deelnemers. Mocht u zitting willen nemen in de cliëntenraad, dan verwelkomen wij u van harte. U kunt hiertoe een mail sturen naar info@aalsterveldpsychologen.nl