Niet Vergoede Zorg

Naast een zorgaanbod dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering, biedt Aalsterveld Psychologen ook behandeling voor klachten die zijn uitgesloten van vergoeding vanuit de Basisverzekering. De overheid heeft besloten een aantal klachten/stoornissen niet langer te vergoeden, de zogeheten Onverzekerde Producten (OVP).

Momenteel wordt behandeling van de volgende problemen en klachten niet vergoed: aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen en enkelvoudige fobieën.

Het gaat hierbij om problemen die vaak kortdurend te behandelen zijn, waardoor u meestal slechts enkele gesprekken nodig heeft. Sommige zorgverzekeraars bieden wel een tegemoetkoming in de kosten voor behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Onze tarieven voor niet vergoede zorg vindt u hier. Voor deze zorg, die u zelf betaalt, heeft u geen verwijzing nodig. Wanneer u een afspraak wilt maken voor niet vergoede zorg, kunt u dat aangeven bij ons secretariaat. U bent van harte welkom! 

Facturering via Infomedics (bij ongecontrcteerde zorg)
Sinds juli 2022 verzorgt Infomedics de facturering voor onze praktijk, in geval van ongecontracteerd zorg. Dat is voor onze praktijk het geval bij CZ (incl. Nationale Nederlanden en Ohra). Als CZ verzekerde ontvangt u de factuur niet meer direct van ons, maar van Infomedics. via de website (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw factuur snel en eenvoudig regelen. Heeft u toch vragen over de betaling, dan kunt u contact opnemenmet de helpdesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900.