Mediation

Conflicten. Niemand vindt ze prettig en toch krijgen de meeste mensen er eens of vaker in hun leven mee te maken. Soms gaat het om kleine meningsverschillen, die gemakkelijk op te lossen zijn door betrokkenen zelf, door een goed gesprek. Andere situaties zijn ingewikkelder en vragen mogelijk om ondersteuning door een derde partij. Een reden hiervoor kan zijn dat het gesprek tussen u en de ander niet meer op gang komt; u steeds weer op dezelfde knelpunten uitkomt of simpelweg omdat emoties te hoog oplopen

Mediation is een soort van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke professional die gespecialiseerd is in het bemiddelen bij conflicten gaat samen met de betrokkenen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn, u neemt immers vrijwillig deel aan de mediation. Dat wil overigens niet zeggen dat dat mediation vrijblijvend is. Wanneer u kiest voor deze vorm van conflictbemiddeling wordt uiteraard verwacht dat u dit traject een kans wilt geven, hoe moeilijk dat vaak ook is. Overigens is mediation vaak minder ingrijpend dan de gang naar de rechter, waardoor u tijd en geld bespaart. Al in enkele gesprekken is meestal duidelijk of het traject kans van slagen heeft.

De mediator is een specialist in het bemiddelen bij conflicten. Ze oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk, beide partijden moeten vertrouwen in haar hebben.

In welke situaties kan inzet van mediation zinvol zijn?

  • conflicten in een bedrijf of team
  • echtscheidingen, bijvoorbeeld m.b.t. het vaststellen van een ouderschapsplan
  • conflicten rondom erfenissen
  • arbeidsgerelateerde conflicten
  • familieconflicten
  • bedrijfsconflicten

Bovenstaande zijn enkele voorbeelden. Uiteraard is deze lijst verre van compleet. Wanneer u zich in een situatie bevindt waarbij u twijfelt of mediation iets voor u zou kunnen betekenen, dan bent u van harte welkom contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.


Samen Ouders Zijn

Naast bovenstaande mogelijkheden biedt Aalsterveld Psychologen  een programma dat gericht is op het bieden van ondersteuning bij opvoedingsproblemen: Samen Ouders Zijn.  Vaak zien we dat er bijvoorbeeld rondom een echtscheiding grote problemen ontstaan in het voortzetten van een eenduidige opvoeding, met alle gevolgen van dien. Maar ook in een nieuw samengesteld gezin kunnen verschillen in visie zorgen voor opvoedingsproblemen. In samenwerking met onze Kind & Jeugd psychologen en mediator ontwikkelden we daarom een modulair aanbod om ouders hierin extra te ondersteuning te bieden.

Met de samenwerkende gemeenten Rivierenland zijn we momenteel de vergoedingsmogelijkheden aan het onderzoeken. Meer informatie hierover volgt binnenkort.


Aanmelding:

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van Aalsterveld Psychologen of via deze website. Wanneer u graag eerst telefonisch kennis wilt maken met de mediator, wordt u op een afgesproken tijdstip teruggebeld. Mochten u en de andere betrokkene(n) geen behoefte hebben aan een telefonische kennismaking, dan kan direct de eerste afspraak worden ingepland.  Na het inplannen van de afspraak ontvangt u beiden per mail aanvullende informatie over mediation. Het is raadzaam deze informatie goed door te nemen, voorafgaand aan het eerste gesprek.

In het eerste gesprek wordt met u besproken wat de aard is van  het probleem waarvoor u contact heeft opgenomen. Samen met u wordt vervolgens gekeken wat uw wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van de mediation. Afhankelijk hiervan zal een inschatting worden gemaakt van het benodigd aantal gesprekken. Over het algemeen zijn mediation trajecten van korte duur (gemiddeld 5 gesprekken). Het eerste gesprek duurt anderhalf uur, de frequentie en duur van de overige gesprekken wordt in onderling overleg vastgesteld.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Betrokkenen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen, tenzij zij hier zelf andere afspraken met elkaar over willen maken. De afspraken kunnen op papier komen te staan in een overeenkomst, indien gewenst.

Tarieven

Informatie over de tarieven voor mediation vindt u hier.