Mediation


Conflicten. Niemand vindt ze prettig en toch krijgen de meeste mensen er eens of vaker in hun leven mee te maken. Soms gaat het om kleine meningsverschillen, die gemakkelijk op te lossen zijn door betrokkenen zelf, door een goed gesprek. Andere situaties zijn ingewikkelder en vragen mogelijk om ondersteuning door een derde partij. Een reden hiervoor kan zijn dat het gesprek tussen u en de ander niet meer op gang komt; u steeds weer op dezelfde knelpunten uitkomt of simpelweg omdat emoties te hoog oplopen
Mediation is een soort van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke professional die gespecialiseerd is in het bemiddelen bij conflicten gaat samen met de betrokkenen op zoek naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn, u neemt immers vrijwillig deel aan de mediation. Dat wil overigens niet zeggen dat dat mediation vrijblijvend is. Wanneer u kiest voor deze vorm van conflictbemiddeling wordt uiteraard verwacht dat u dit traject een kans wilt geven, hoe moeilijk dat vaak ook is. Overigens is mediation vaak minder ingrijpend dan de gang naar de rechter, waardoor u tijd en geld bespaart. Al in enkele gesprekken is meestal duidelijk of het traject kans van slagen heeft.

De mediator is een specialist in het bemiddelen bij conflicten. Ze oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk, beide partijden moeten vertrouwen in haar hebben.

In welke situaties kan inzet van mediation zinvol zijn?

• conflicten in een bedrijf of team
• echtscheidingen, bijvoorbeeld m.b.t. het vaststellen van een ouderschapsplan
• conflicten rondom erfenissen
• arbeidsgerelateerde conflicten
• familieconflicten
• bedrijfsconflicten


Bovenstaande zijn enkele voorbeelden. Uiteraard is deze lijst verre van compleet. Wanneer u zich in een situatie bevindt waarbij u twijfelt of mediation iets voor u zou kunnen betekenen, dan bent u van harte welkom contact met ons op te nemen.