Coaching

Soms kan het fijn zijn eens met iemand te praten over je ontwikkeling. Bijvoorbeeld wanneer je vast dreigt te lopen in werk, studie of relatie. Of als je je gewoon afvraagt of het allemaal net iets leuker of beter zou kunnen. Je bent niet meer gelukkig binnen je werk of je vraagt je af hoe je wat assertiever kunt worden.

Bij coaching gaat het vaak om onderwerpen waar iedereen wel eens vragen bij heeft, maar waarvan het fijn kan zijn er eens met een objectief iemand over te sparren.  Iemand die meedenkt, niets gek vindt en je graag verder helpt met dilemma's waar je voor staat. Die in plaats van vanuit stoornissen in mogelijke oplossingen denkt en jou graag ondersteunt in je eigen zoekproces. Om zo te worden wie je wilt zijn en te doen wat je het liefste doet.

Coaching wordt in een aantal gevallen vergoed door werkgevers. Bijvoorbeeld in het kader van loopbaanontwikkeling of bij dreigend arbeidsverzuim. Onze tarieven zijn hier te vinden.

Meer informatie over de vergoeding van bijvoorbeeld loopbaancoaching tref je hieronder aan.

1. Check je CAO

Vergoeding vankosten voor loopbaancoaching is vaak mogelijk. Organisaties zien steeds vaker het belang van vitale medewerkers. Daarmee is de kans groot dat er in je CAO is vastgesteld dat er een jaarlijks budget wordt gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling. Na overleg met je werkgever kun je dit vrij besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

2. Praat met je manager of directeur

Binnen HRM is er vaak een opleidingsbudget wat je mag besteden voor persoonlijke ontwikkeling. Het kan zijn dat je manager of directeur verantwoordelijk is voor de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling of coaching. Realiseer je dat coaching, in vergelijking met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling, goedkoper en bijonder effectief is voor organisaties. Niet alleen jij, maar ook je werkgever heeft er plezier van als jij positief en vitaal in het leven staat, zowel privé als op het werk. Vergoeding van loopbaancoaching is dus een investering die loont.

3. Belastingaftrek voor werkgevers en ondernemers

Voor werkgevers geldt dat de vergoeding van kosten loopbaancoaching valt onder de gerichte vrijstellingen. Het bedrag is aftrekbaar als zakelijke uitgaven. Coachingskosten zijn voor ondernemers en ZZPers fiscaal aftrekbaar. De coaching dient te zijn gericht op een financieel-economische verbetering van je positie in de maatschappij. Voor de aftrek geldt een drempel van 500 euro en een maximum van 15.000 euro. Voor verdere informatie:  http://www.belastingdienst.nl

4. Belastingaftrek voor particulieren

In sommige gevallen zijn kosten voor coaching fiscaal aftrekbaar. De teruggaaf is afhankelijk van het tarief inkomstenbelasting waartegen je inkomen belast is en bedraagt maximaal 52%. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet gaan om kosten die de belasting ziet als 'studiekosten en scholinguitgaven'. Zo moeten de uitgaven gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht én het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan €250. Het kan interessant zijn om een belastingadviseur te raadplegen om te zien of je in aanmerking komt.