Overig aanbod

Naast een zorgaanbod dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering biedt Aalsterveld Psychologen ook behandeling voor klachten die uitgesloten zijn van vergoeding vanuit de Basis GGZ. Voor deze behandelingen heeft u geen verwijzing nodig.

In de tabbladen hieronder vindt u hierover meer informatie.

Niet vergoede zorg

Coaching