Werkwijze

Voor het kennismakingsgesprek (intake) bij kinderen jonger dan 16 jaar is het prettig wanneer de ouders samen met hun kind(eren) meekomen. Bij kinderen tot 12 jaar (alleen in Beuningen) komen bij voorkeur eerst de ouders en wordt er vervolgens een gesprek met het kind gepland. In het gesprek wordt gestart met een korte uitleg over de gang van zaken binnen onze praktijk, zodat u een beeld heeft wat u van ons kunt verwachten. Vervolgens brengen we samen in kaart wat de klachten zijn en wat u van de behandeling verwacht. Daarnaast zullen we (kort) ingaan op de gezinssituatie en (klacht)geschiedenis om een goed beeld te krijgen van uw kind en gezin, zodat we de behandeling zo goed mogelijk af kunnen stemmen. Het intakegesprek duurt 60 minuten.

Aan het einde van het eerste gesprek bespreken we hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wie er bij aanwezig zullen zijn. Soms is een tweede intakegesprek nodig. Het kan zijn dat u als ouder bij de vervolggesprekken betrokken bent, soms wordt er gekozen voor een individuele aanpak. Als ouder hebt u altijd recht op informatie over de behandeling en de vorderingen. In overleg wordt vervolgens de eerste behandelafspraak ingepland.

Na het eerste gesprek stellen we graag de huisarts op de hoogte. Tijdens de behandeling kan er, indien nodig, ook verder overleg plaatsvinden. Na afsluiting van de behandeling ontvangt de huisarts hiervan schriftelijk bericht. Mocht u bezwaar hebben tegen deze informatie-uitwisseling, dan kunt u dat uiteraard aangeven.