Topzorg Kinderteam Beuningen

Topzorg Kinderteam Beuningen biedt een unieke, multidisciplinaire benadering om de ontwikkeling van je kind op verschillende gebieden te beoordelen. Met een team van specialisten in logopedie, kinderfysiotherapie en psychologie staan we klaar om jou en je kind de beste zorg te bieden.

1000+ cliënten geven ons een 8.7

Afbeelding voor Topzorg Kinderteam Beuningen
  • Afgestemd op het kind

    Onze behandelingen zijn speciaal ontworpen om aan te sluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfase van kinderen.

  • Speelse en veilige aanpak

    We gebruiken speelse methoden en een veilige omgeving om kinderen op hun gemak te stellen en effectief te ondersteunen.

  • Expert in kindwelzijn

    Ons team heeft gespecialiseerde kennis in kinderpsychologie om kinderen op maat te begeleiden.

Complex en veelzijdig

De nodige ondersteuning

Ontwikkelingsproblemen bij kinderen zijn vaak complex en veelzijdig. Ze manifesteren zich in verschillende domeinen zoals de fijne en grove motoriek, spraak- en taalontwikkeling, cognitieve vaardigheden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook opvoedingsvraagstukken spelen een rol. Ons multidisciplinaire team, bestaande uit specialisten in logopedie, kinderfysiotherapie en psychologie, werkt samen om jou en je kind de ondersteuning te bieden die nodig is.

Cover voor

Laagdrempelig onderzoek

We bieden een laagdrempelige manier om een uitgebreid onderzoek uit te voeren. Dit helpt ons een compleet beeld te krijgen van jouw kind. Met jouw toestemming maken we gebruik van multidisciplinair overleg en een signaleringslijst om de specifieke behoeften van je kind te identificeren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we alle aspecten van de ontwikkeling van je kind kunnen begrijpen en passende hulp kunnen bieden.

Indien de klachten of hulpvragen van je kind binnen het bereik van de eerstelijnszorg vallen, zullen we behandelingen op maat aanbieden. Bij complexere gevallen verwijzen we direct door naar de meest geschikte specialisten of instanties. Dit zorgt ervoor dat je kind altijd de zorg krijgt die het nodig heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over Topzorg Beuningen en het Topzorg Kinderteam, bezoek de website. Hier vind je alle details die je nodig hebt om de beste keuze te maken voor de ontwikkeling en het welzijn van je kind.

Cover voor

Het beste voor je kind

Aanmelden voor topzorg

Het Topzorg Kinderteam biedt optimale zorg dichtbij huis en zonder lange wachttijden. De kosten voor onze trajecten worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. We kunnen je informeren over de eventuele noodzaak van een verwijzing van je huisarts. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om je kind aan te melden.

Neem contact op