Met welke problemen kan uw kind terecht?

Hieronder vindt u voorbeelden van veel voorkomende aanmeldklachten:

 • pesten of gepest worden
 • agressief, brutaal en opstandig gedrag
 • omgaan met echtscheiding
 • zelfbeeldproblemen (ik ben dik, ik ben lelijk, ik ben dom)
 • faalangst
 • sociale angst en verlegenheid
 • fobieën en andere angstklachten
 • emotionele geremdheid
 • omgaan met hoogbegaafdheid
 • traumatische ervaringen (ziekte, dood, ongeluk)
 • liegen en stelen
 • omgaan met AD(H)D
 • omgaan met autisme
 • omgaan met hooggevoeligheid
 • omgaan met psychiatrische problematiek van ouders, broertjes of zusjes
 • problemen met eten
 • problemen met slapen
 • gewichtsproblemen
 • dyslexie

Natuurlijk is bovenstaande lijst niet compleet en kan uw kind ook met andere dan hierboven genoemde problemen bij ons terecht.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.