Neuropsychologisch onderzoek.

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen. Door middel van neuropsychologisch onderzoek probeer je meer inzicht te krijgen in het functioneren van het kind en onderzoek je vaardigheden, zoals het geheugen en de aandachtsfuncties. Daarnaast wordt gekeken naar taal, waarneming, de planningsfunctie en naar de strategieën die het kind gebruikt. De bedoeling van een neuropsychologisch onderzoek is om inzicht te krijgen in het profiel van denkfuncties en vaardigheden en ook in de beleving van uw kind.