Intelligentieonderzoek

Als ouder kunt u soms voor complexe vragen komen te staan die te maken hebben met de ontwikkeling van uw kind. Ouders merken vaak als eerste dat er 'iets' is met hun kind. Dat hun kind 'anders' is dan andere kinderen. Hun kind laat bijvoorbeeld thuis een heel andere kant van zichzelf zien dan op school. Hun kind lijk veel sneller of juist trager nieuwe dingen op te nemen dan andere kinderen, hun kind maakt zich om heel andere dingen druk. Dan kan de vraag zich aandienen: laten we bij ons kind een intelligentieonderzoek doen?

Een intelligentieonderzoek, of IQ-test, geeft een beeld van de cognitieve capaciteiten van een kind. De score of uitslag geeft globaal aan wat de prestatie is van een kind, in vergelijking met leeftijdgenoten. Een intelligentietest meet de verbale (alles wat met taal te maken heeft) en performale (de meer abstracte en praktische denkvaardigheden) ontwikkeling van het kind, de geheugenfunctie, planningsgedrag (hoe pakt een kind het probleem aan), concentratievermogen en algemene ontwikkeling.

Bij Aalsterveld Psychologen gebruiken we hiervoor de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). Dit is een van de meest gebruikte IQ-tests, bedoeld voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De test bestaat uit dertien subtests. Naast het berekenen van de algemene intelligentiescores, kunnen daarbij ook de prestaties op de verschillende subtests worden vergeleken. Zo kan worden bekeken of het kind op bepaalde gebieden opvallend beter of slechter presteert.

De afname van het intelligentieonderzoek vindt het liefst plaats in de ochtend. Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Er wordt direct een afspraak gemaakt voor het bespreken van de resultaten.

De kosten voor intelligentieonderzoek bedragen € 450,00 voor het testonderzoek, inclusief intake, nabespreking en korte rapportage. Intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.