ADHD

Elk kind kan weleens niet geconcentreerd, druk of impulsief zijn. Ook komt het voor dat kinderen niet goed luisteren. Bij sommige kinderen overheerst echter het gebrek aan rust en concentratie. Hun schoolprestaties en dagelijks leven lijden er zo ernstig onder dat er sprake kan zijn van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Bij het ontstaan van ADHD spelen biologische factoren een rol. Erfelijkheid kan een rol spelen bij ADHD. ADHD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.


Wat is ADHD?

Er wordt gesproken van ADHD wanneer meerdere van onderstaande gedragingen (sterk) aanwezig zijn bij een kind, zowel thuis als op school, in de vrije tijd en/of in sociale contacten. Ook dienen enkele van deze kenmerken voor het zevende levensjaar aanwezig te zijn. Aangezien er meerdere vormen van ADHD voorkomen, kan het zijn dat u het gedrag op één van onderstaande gebieden sterker herkent dan op een ander gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die wel grote problemen hebben hun aandacht vast te houden, maar juist opvallend rustig, passief en dromerig zijn. Deze vorm van ADHD wordt ook wel ADD genoemd, dus zonder de H van hyperactiviteit. Hieronder staan (veel voorkomende) kenmerken van ADHD op de drie gebieden.

Aandachtstekort
Kinderen met ADHD zijn snel afgeleid door prikkels, maar ook hun eigen gedachten kunnen hen sterk afleiden. Ze maken daardoor fouten, lijken vaak niet te luisteren, hebben moeite met aanwijzingen opvolgen en vermijden vaak voor hen moeilijke taken. Kinderen met ADHD zijn vaak vergeetachtig of raken dingen kwijt die nodig zijn om hun taken uit te voeren. Ze hebben vaak moeite met het organiseren van taken.

Hyperactiviteit
Kinderen met ADHD bewegen vaak onrustig, wiebelen veel, kunnen moeilijk rustig spelen en rennen rond in situaties waarin dit ongepast is. Ze praten veel en zijn druk.

Impulsiviteit
Kinderen met ADHD doen voordat ze denken. Zo beantwoorden ze onafgemaakte vragen, hebben moeite om op hun beurt te wachten en verstoren bezigheden van anderen of dringen zich op.

Kinderen met ADHD kunnen niet lekker in hun vel zitten, weinig vriendjes hebben of gepest worden omdat ze spelletjes kunnen verstoren of wild zijn. Sommige kinderen met ADHD kunnen faalangst ontwikkelen. Om die redenen is het aan te raden om tijdig hulp te zoeken, want ADHD gaat nooit vanzelf over. En met de juiste behandeling en begeleiding is aan ADHD veel te doen.


Wat kan Aalsterveld Psychologen op dit gebied betekenen?

Wanneer u zich zorgen maakt over de concentratie en/of het gedrag van een kind kan ervoor gekozen worden om de problemen eerst middels psychologisch onderzoek in beeld te brengen. Er kan gekeken worden of er al dan niet sprake is van ADHD. Van ADHD wordt pas gesproken wanneer iemand voldoet aan een aantal criteria, die wereldwijd zijn vastgelegd in het handboek DSM. Dit kan worden vastgesteld door een GZ-psycholoog. De uitslag van het onderzoek wordt in een verslag vastgelegd en tijdens een adviesgesprek met ouders, indien gewenst ook school, toegelicht.

Voor een kind kan psychologische begeleiding een optie zijn. In deze begeleiding kan psycho-educatie (hoe om te gaan met ADHD) gegeven worden aan school, ouders en kind. Tevens kunnen concentratie- en ontspanningsoefeningen ingezet worden, soms is het inzetten van een werkgeheugentraining een optie. Bovendien biedt Aalsterveld Psychologen een uitgebreid traject aan ouders in de vorm van ouder(groeps)trainingen.


De kosten voor ADHD-onderzoek bedragen € 750,00 voor het testonderzoek, inclusief intelligentieonderzoek, intake, nabespreking en korte rapportage. ADHD-onderzoek wordt niet standaard vergoed. De jeugdzorg valt vanaf 2015 niet meer onder de zorgverzekeraar, vraag daarom uw gemeente voor meer informatie. Psychologische behandeling in geval van ADHD valt wel onder de vergoede zorg.