Diagnostiek

Soms heeft u als ouder vragen over wat er met uw kind aan de hand is. U heeft bijvoorbeeld een uitzending over ADHD gezien en u herkent bepaalde symptomen hiervan bij uw zoon of dochter. Mogelijk heeft u van de leerkracht te horen gekregen dat uw kind weinig vriendjes heeft omdat het moeilijk contact kan maken en wilt u toch dat er eens een professional meekijkt om te beoordelen wat er nu precies aan de hand is.

Het is bij Aalsterveld Psychologen mogelijk om intelligentie-onderzoek te laten doen. Aan de hand van een uitgebreide testbatterij wordt de hoogte van het IQ ingeschat en het intelligentieprofiel (sterke en zwakke kanten) in kaart gebracht. Kijk hier voor meer informatie.

Bij Aalsterveld Psychologen wordt beschrijvende diagnostiek gedaan. Dit houdt in dat gedrag en problematiek in kaart wordt gebracht door middel van gesprekken en vragenlijsten. Op basis van de beschrijvende diagnose wordt een passende behandeling ingezet.

Verder wordt er bij Aalsterveld Psychologen verklarende diagnostiek gedaan. Dat houdt in dat er tests worden afgenomen of onderzoek wordt gedaan om bijvoorbeeld de diagnose ADHD, autisme of dyslexie te kunnen stellen.