Trainingen

Naast individuele behandeling biedt Aalsterveld Psychologen ook een groepsaanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Emotieregulatietraining

Emotioeregulatietraining is bedoeld voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Het doel van deze training is om emoties en gedrag beter onder controle te leren krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen: uitleg over emotionele buien, aanleren van vaardigheden hoe met deze emotionele buien om te gaan (aanleren van emotieregulatievaardigheden), jezelf leren kennen / welke strategieën passen het best bij je om de buien onder controle te krijgen.
 
Agressieregulatietraining

Agressieregulatietraining is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar en vanaf 16 jaar (in samenwerking met een psychomotore therapeut). Het doel van deze training is om opgebouwde spanning die zich vertaalt in fysieke of verbale agressie onder controle te krijgen en door middel van een andere strategie deze opgebouwde spanning te reguleren.
 
Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining wordt georganiseerd voor jongeren tussen 8 en 12 jaar, voor jongeren tussen 12 en 16 jaar en voor jongeren vanaf 16 jaar. Deze training is geschikt voor kinderen en jongeren die moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociaal contact. Het doel van de training is om meer zelfvertrouwen te krijgen en om te leren hoe te interacteren in sociaal contact. Dit gebeurt onder andere middels rollenspellen in groepsverband.
 
Psycho-educatie ADHD oudertraining

Psycho-educatie ADHD oudertraining heeft als doel om ouders meer informatie en handvatten te geven hoe om te gaan met een kind bij wie ADHD is gediagnosticeerd.