Behandeling EED

Aalsterveld Psychologen verzorgt naast diagnostiek ook de behandeling van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie).

Het doel van een dyslexiebehandeling is om bij uw kind de kennis van de taal- en spellingregels te vergroten, waardoor hij of zij een voldoende niveau van technisch lezen en spellen behaalt.  Tijdens de behandeling krijgt u als ouder ook inzicht in wat dyslexie precies inhoudt en hoe u hier in de dagelijkse praktijk mee om kunt gaan.


Methodiek

Aalsterveld psychologen maakt voor behandeling van dyslexie gebruik van de wetenschappelijk bewezen Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode®.  In deze, deels computergestuurde, methode wordt  het vermogen om klanken te herkennen en van elkaar te onderscheiden  getraind. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, en door het gebruik van symbolen wordt de klank- en regelstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt.

Bij de F&L methode staat visualisatie centraal bij alle werkvormen.

 

Planning van het behandeltraject: 

Voor de behandeling heeft u een beschikking nodig van de gemeente, welke de behandeling vergoedt. De behandeling bestaat uit 40-60 behandelsessies van 45 minuten. Deze vinden wekelijks plaats. Daarnaast vragen we u thuis, samen met uw kind, nog 10 tot 20 minuten per dag te oefenen. 

In de behandeling wordt intensief samengewerkt met de school. Wekelijks hebben we contact met leerkracht  en/of intern begeleider. De behandelsessies vinden meestal op school plaats. 
 
Evaluatiemomenten: 

Het eerste evaluatiemoment vindt al 3 maanden na de start van de behandeling plaats. Het tweede evaluatiemoment na 6 maanden en op het einde van de behandeling is er een eindevaluatie. Deze evaluatiemomenten zullen samen met u als ouder,  de intern begeleider en de psycholoog zijn.

Wij werken samen met verschillende disciplines in een multidisciplinair behandeltraject (GZ psycholoog, kinderpsycholoog en dyslexiespecialist/logopedist)