Aalsterveld Psychologen

Mijn kind is zo somber, ik maak me zorgen over hem. Ik word gepest op school en voel me zo onzeker. Hoe gaan we om met de scheiding? Zomaar enkele voorbeelden van problemen die bij uw kind of in uw gezin kunnen spelen.

Gelukkig zijn de meeste klachten en problemen goed te behandelen. Denk dus niet `mijn problemen zijn vast niet erg genoeg`. Juist wanneer u in een vroeg stadium hulp zoekt, vindt er vaak al binnen enkele gesprekken een duidelijke verbetering plaats.

Bij Aalsterveld Psychologen werken we met kinderen, jongeren en gezinnen aan oplossingen voor psychologische en sociaal emotionele problemen. We starten met het inventariseren van de aard en ernst van de klachten en gaan vervolgens samen met kinderen en ouders op zoek naar de behandeling die voor hen werkt. Kinderen en ouders worden actief betrokken in de behandeling en het oplossen van hun problemen.

Indien nodig of gewenst kunnen ook anderen, zoals school of grootouders bij de behandeling worden betrokken. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich binnen onze praktijk prettig en vertrouwd voelen, zodat ze eerlijk aan kunnen geven wat hen bezighoudt.

Aalsterveld Psychologen biedt psychologische behandeling in de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ, voor vrijwel alle voorkomende klachten.

In de regio's Beuningen, Druten als Geldermalsen behandelen wij kinderen van 4-18 jaar.